Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 

Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul: MESS Yayınları, 1997.

Lütfen referans bilgileri için bu kaynağa müracaat ediniz. Bilimsel etik ilkelerine uygun olarak atıfta bulunulması önemle rica olunur. Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun'daki haklar muhfuzdur. © C.C.Aktan

ORGANİZASYONLARDA STRATEJİK  YÖNETİM UYGULANMASI İÇİN DEĞİŞİM İLKELERİ

 

ORGANİZASYONLARDA YÜKSEK PERFORMANS İÇİN STRATEJİK YÖNETİM İLKELERİ (*)

1. Stratejiye öncelik ver. Uzun dönemde organizasyonun stratejik hareket kabiliyetini arttıracak karar ve uygulamalara daima birinci öncelik ver. Strateji uzun dönemde organizasyonun rekabetçi konumunu arttırır ve sektörde lider durumuna gelmesine yardımcı olur.

2. Açık ve tutarlı bir strateji uygula. Açık ve tutarlı bir rekabet stratejisi iyi planlandığı ve uygulandığı takdirde organizasyonun sektörde kabul edilmesini ve tanınmasını sağlar. Uzun dönem stratejik planlama olmaksızın kısa dönemde elde edilebilecek fırsatlar üzerinde durmak, sonuçta organizasyonun sağlayacağı karı da olumsuz yönde etkiler.

3. Sürekliliğe sahip bir rekabet avantajının yaratılması için yatırım yap.

4. Rekabet avantajının elde edilmesi için aktif hücum ve aktif defans uygula.

5. Sadece başarının elde edilebileceği en iyi piyasa ortamında strateji uygulamasından kaçın.

6. Çok kesin olarak tespit edilmiş ve fleksibiliteye sahip olmayan strateji uygulamasından kaçın.

7. Rakiplerinin piyasadaki kararlılığını ve reaksiyonlarını olduğundan daha az tahmin etme.

8. İyi bir rekabet avantajına ve mali güce sahip olmadan rakiplerinle mücadele ediyorsan dikkatli ol.

9. Rekabet gücü düşük olan organizasyonlarla yarışmanın rekabet gücü yüksek olan organizasyonlarla yarışmaktan daha karlı olacağını göz önünde tut.

10. Maliyet avantajı olmadan fiyatları indirmemeye dikkat et. Sadece düşük maliyetle üretim yapan bir organizasyon uzun dönemde fiyat indiriminden kazançlı çıkabilir.

11. Piyasaya aniden girerek büyük pazar payını elde etmeye çalışmanın rakipler tarafından "fiyat savaşı"na dönüştürülebileceğine dikkat et.

12. Piyasada, kalitede ve hizmet performansında açığı kapatmak için uygun bir strateji takip et.

 


 

STRATEJİK YÖNETİM PLANINDA BEŞ TEMEL GÖREV (*)

 


 

 

ORGANİZASYONLARDA SÜREKLİ GELİŞME, BAŞARI VE KALİTE İÇİN STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇLERİ VE SEKİZ AŞAMA(*)

 

1. Daha iyi ve mükemmeliyete ulaşma konusunda üst yönetimin ve dolayısıyla organizasyonun kararlı olması.

2. İşletme stratejisi (vizyon ve misyon bildirisi)'nin ortaya konulması.

3. Benchmarking uygulanarak organizasyonda sürekli gelişmenin sağlanması.

4. Rekabet avantajının muhafaza edilmesi.

5. Organizasyonda uygulanmakta olan resmi bir stratejik planın mevcut olması.

6. Yeni yatırım projelerinin ve sermaye harcamalarının organizasyon stratejisine uygun olması.

7. Organizasyon planı.

8. Gerçek ürün maliyetlerinin muhasebe verileri ile doğrulanması.

 


STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇ AKIM ŞEMASI(*)

 


 

STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇ AKIM ŞEMASI

I. SWOT ANALİZİ

İÇ DURUM ANALİZİ

DIŞ DURUM ANALİZİ

I. A. ORGANİZASYONDA İÇ DURUM ANALİZİ

• Organizasyonun güçlü olduğu yönler

• Organizasyonun zayıf olduğu yönler

• Organizasyon imajı ve kültürü

• Organizasyon yapısı, sistemi ve süreçleri

• Organizasyonda insan kaynakları

• Ürün ve hizmet kalitesi ve maliyeti

• Organizasyonda teknoloji

• Performans durumu

I. B. ORGANİZASYONDA DIŞ DURUM ANALİZİ

• Piyasa yapısı

• Piyasadaki rekabet yapısı

• Teknoloji

• Müşteri gruplarının ihtiyaçları ve beklentileri

• Demografi

• Makro ekonomik yapı ve ekonomik istikrar

• Politik karar alma süreci ve politik istikrar

II. A. VİZYON BİLDİRİSİ

• Organizasyonun gelecekte ulaşmak istediği nokta veya hedefler

• Gelecekte gerçekleştirilebilecek ideal hedefler

• Vizyon için zaman planlaması

II. B. MİSYON BİLDİRİSİ

• Organizasyonun varlık nedeni

• Organizasyonun başarmak istediği amaç ve hedefler

• İş bölümü ve görev tanımları

II. C. DEĞERLER VE AHLAK BİLDİRİSİ

• Organizasyon içindeki değerler, ilkeler ve ahlaki kurallar

• Organizasyonun dış değerlere ve ahlaka bakışı (Sosyal sorumluluk)

• Organizasyonun global değerlere bakışı

III. A. GENEL STRATEJİ, REKABET AVANTAJI VE REKABET GÜCÜ ANALİZLERİ

• McKinsey Matrisi

• Porter Rekabet Stratejisi

• BCG Ürün Portföy Matrisi

• Ürün Yaşam Endeksi

• Piyasa/Rekabet Matrisi

III. B. İÇ STRATEJİ

• Organizasyon Yapısı Stratejisi

• İnsan Kaynakları Stratejisi

• Eğitim Stratejisi

• Araştırma ve Geliştirme Stratejisi

• Teknoloji Stratejisi

• Ürün Geliştirme Stratejisi

• Toplum Kalite Stratejisi

• Mali Planlama ve Finans Stratejisi

• Organizasyonun İç İmajı

III. C. DIŞ STRATEJİ

• Tüketici Stratejisi

• Pazarlama ve Satış Stratejisi

• Dağıtım Stratejisi

• Tanıtım ve Reklam Stratejisi

• Organizasyonun Dış İmajı

III. D. GENEL STRATEJİK YOLLAR

• Büyüme ve Gelişme Stratejisi

• Yatırım Stratejisi

• Yeniden Yapılanma Stratejisi

• Satış (Elden Çıkarma) Stratejisi

• Ortak Girişim Stratejisi

• Tasfiye Stratejisi

IV. STRATEJİK DEĞERLENDİRME

• Stratejik planın gözden geçirilmesi

• Performans değerlendirilmesi ve ölçümü

• Sonuçların izlenmesi

• Sürekliliğin sağlanması

 


 

STRATEJİK YÖNETİM PLANINDA İÇSEL VE DIŞSAL DURUM ANALİZİ (*)

I. DIŞSAL ANALİZ

1. Müşteri Analizi

• Müşteri gruplarının analizi

• Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının analizi

2. Rekabet Analizi

• Rakip organizasyonların; performans, imaj, kültür, yapı analizi.

• Rakip organizasyonların güçlü ve zayıf yönlerinin analizi.

• Rakip firmaların kalite ve maliyet yapısının analizi.

3. Piyasa Analizi.

• Piyasa büyüklüğünün analizi.

• Piyasadaki karlılık ve maliyet analizi.

• Piyasada beklenen büyüme analizi.

• Piyasada kritik başarı faktörlerinin analizi.

4. Çevre Analizi

• Demografi analizi.

• Teknolojik durum analizi.

• Devlet ile olan ilişkilerin analizi.

 

II. İÇSEL ANALİZ

1. Performans Analizi

• Organizasyonda satış ve karlılık analizi.

• Hisse senetlerinin değerlendirilmesi analizi.

• Müşterilerin tatmin olup olmadıklarının analiz edilmesi.

• Ürün kalitesi analizi.

• Çalışanların performans değerlendirilmesi analizi.

• Ürün portföy analizi.

2. Stratejik Alternatiflerin Belirlenmesi.

• Geçmişteki ve şimdiki stratejinin durum değerlendirmesi.

• Organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi.

 


DEĞİŞİM YÖNETİMİ KONUSUNDA DAHA KAPSAMLI BİLGİLER İÇİN MESS TARAFINDAN YAYINLANAN DEĞİŞİM VE YENİ GLOBAL YÖNETİM KİTABINA MÜRAACAT EDİNİZ.