Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 

Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul: MESS Yayınları, 1997.

Lütfen referans bilgileri için bu kaynağa müracaat ediniz. Bilimsel etik ilkelerine uygun olarak atıfta bulunulması önemle rica olunur. Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun'daki haklar muhfuzdur. © C.C.Aktan

ORGANİZASYONLARDA
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULANMASI İÇİN DEĞİŞİM STRATEJİLERİ VE İLKELERİ

 

ORGANİZASYONLARDA KALİTE GELİŞTİRME PROGRAMININ UYGULANMASININ NEDENİ VE SONUCU
(DEMING'İN KALİTE ZİNCİR REAKSİYONU) (*)

 

 


 

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAYARAK KALİTE GELİŞTİRİLMESİNDE DEMING'İN ON İKİ İLKESİ (*)

 

I. PLANLAMA

1. Geliştirilecek ürün ve hizmeti tespit et.

2. Ürün ve hizmete talepte bulunacak tüketicileri belirle.

3. Ürün ve hizmet üzerinde direkt etkisi olan mevcut çalışma sürecini ve uygulamayı tespit et.

4. Yukarıdaki üç plan çerçevesinde kalite geliştirme amacını "yapılabilecek" olan işlemleri kapsayacak şekilde daralt.

5. Neden ve etkilerin görülmesini sağla.

6. Çalışma sürecini gözden geçirecek bir plan geliştir.

 

II. UYGULAMA

7. Gözden geçirilmiş planı küçük ölçekte teste ve uygulamaya tabi tut.

 

III. KONTROL

8. Test ve uygulama sonuçlarını kontrol et.

9. Test edilen çalışma planını geliştirmeye çalış.

 

IV. SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMA

10. Organizasyonda tüm çalışanların aynı amaca hizmet etmesi için çalışma planını standart bir duruma getir.

11. Uygulamayı sürekli olarak gözden geçir ve tüketicilerin tepkilerini sistematik olarak analiz et.

12. Elde edilen başarıyı ortaya koy ve çalışanları ödüllendir.

 

 


 

 

KALİTE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN JURAN'IN ON AŞAMASI (*)

 

 

1. Organizasyonda kalite geliştirilmesine olan ihtiyacın ve fırsatın çalışanlar tarafından iyice anlaşılmasını sağla.

2. Kalite geliştirilmesine yönelik organizasyon amaçlarını belirle.

3. Organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için kullanacağı araçları tesbit et. (Örneğin, bir Kalite Konseyi oluştur, organizasyondaki problemleri tesbit et, uygulanacak projeleri seç, projeleri yürütecek grupları belirle.)

4. Organizasyonda tüm çalışanları kalite geliştirilmesi konusunda eğit.

5. Problemleri çözecek projeleri yürürlüğe koy.

6. Organizasyondaki gelişme ve başarıları raporlar halinde açıkla.

7. Başarıları takdir et.

8. Sonuçları değerlendir ve analiz et.

9. Sonuçlara ilişkin bir başarı ya da puanlama çizelgesi tut.

10. Organizasyonda başarı ve kaliteyi her yıl sürdürecek momentumu muhafaza et.

 


 

KALİTE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN JURAN'IN ATILIM SÜRECİ VE YEDİ AŞAMA (*)

 

1. Yönetimin "break through" (atılım) için kararlı olması ve ön hazırlık çalışmalarına başlaması. Organizasyonda atılım için ilk önce yönetimin bu sürecin önemini anlaması ve bu konuda kararlı olması gerekir. Yönetimin organizasyondaki problemler ile ilgili olarak verileri toplaması atılım için ilk adımı oluşturur.

2. Hayati önem taşıyan projelerin tesbit edilmesi. Verilerin toplanması aşamasından sonra ikinci aşamada öncelikle çözümlenmesi gereken problemlerin bir analizinin yapılması gerekir. Bu aşamada Pareto analizi kullanılarak hayati önem taşıyan problemlerin tesbit edilmesi ve öncelikle bu problemlerin çözümü için önlemler alınması önem taşımaktadır.

3. Atılım sürecine başlamadan önce bu süreci uygulamak için çalışma grupları oluşturulması. Atılım için iki ayrı çalışma grubu oluşturulmalıdır: Yürütme Grubu ve Diagnostik Çalışma Grubu. Yürütme Grubu, atılım ile ilgili kararları almak ve uygulamaktan sorumlu olmalı; diagnostik çalışma grubu ise kalite yönetimi ile ilgili uzman kişilerden oluşmalı ve problemlerin analizi ve çözümler geliştirilmesinden sorumlu olmalıdır.

4. Diagnostik ve çözüme yönelik analizlerin yapılması. Diagnostik Çalışma Grubu organizasyondaki problemleri teşhis etmeli (diagnoz), organizasyonda çeşitli süreçlerdeki hataları ve eksiklikleri tesbit etmeye çalışmalı ve çözümler geliştirmelidir.

5. Organizasyonda değişim ve transformasyona karşı eğilimlerle mücadele edilmesi. Organizasyonda tüm çalışanların değişim ve reformun mantığını kavrayabilmeleri için organizasyonda biraraya gelmeleri ve konuyu birlikte tartışabilmeleri önem taşımaktadır.

6. Değişim programının başlatılması. Bu aşamada ilk önce çalışanların eğitiminin sağlanması önem taşımaktadır. Departmanlar arasında işbirliğinin mutlaka sağlanması gereklidir.

7. Kontrolün yapılması. Organizasyonda atılım programının başarısı için yapılan uygulamaların kontrol edilmesi ve ortaya çıkan problemlere çözümler bulunması önem taşımaktadır.

 


 

ORGANİZASYONDA KALİTE PLANLAMASI İÇİN
JURAN'IN ÖNERDİĞİ DOKUZ AŞAMA (*)

 

1. Müşterilerin kimlerden oluştuğunu tesbit et.

2. Müşterilerin ihtiyaçlarını belirle.

3. Müşterilerin ihtiyaçlarını organizasyon perspektifinden ayrıntılı bir şekilde analiz et.

4. Müşterilerin ihtiyaçlarını tatmin edecek ürünler geliştir.

5. Ürün dizaynını ve ürünün özelliklerini uygun bir şekilde belirle.

6. Üretimi sağlayacak süreci oluştur.

7. Süreci optimize et.

8. Üretim sürecinin mevcut koşullarda üretimi sağlayabileceğini ispat et.

9. Süreci üretim aşamasına doğru yönelt.

 

 


 

JURAN'IN KALİTE PLANLAMA YOL HARİTASI (*)

 


 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE BAŞARI İÇİN JURAN TRİLOJİSİ (*)

 

I. KALİTE PLANLAMASI

1. Müşterilerin kimler olduğunu tesbit et.

2. Müşterilerin ihtiyaçlarını belirle.

3. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştir.

4. Geliştirilen ürünlerin üretimini sağlayacak süreçleri oluştur.

5. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda üretim faaliyetine başla.

 

II. KALİTE KONTROLU

1. Kalite performansını kontrol et.

2. Kalite amaçları ile gerçek kalite performansını karşılaştır.

3. Elde edilen bulgular çerçevesinde kaliteyi geliştirme çalışmalarını sürdür.

 

III. KALİTE GELİŞTİRME

1. Kalite geliştirmeyi güven altına almak için gerekli altyapıyı oluştur.

2. Kalite geliştirme projelerini oluştur. Kalite geliştirme için yapılması gereken işlemleri belirle.

3. Her proje için görevleri açık olan belirlenmiş bir kalite geliştirme çalışma grubu oluştur.

4. Proje çalışma grubuna başarıya ulaşabilmesi için gerekli kaynakları, motivasyonu ve eğitimi sağla.

 


DEĞİŞİM YÖNETİMİ KONUSUNDA DAHA KAPSAMLI BİLGİLER İÇİN MESS TARAFINDAN YAYINLANAN DEĞİŞİM VE YENİ GLOBAL YÖNETİM KİTABINA MÜRAACAT EDİNİZ.