Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 

Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul: MESS Yayınları, 1997.

Lütfen referans bilgileri için bu kaynağa müracaat ediniz. Bilimsel etik ilkelerine uygun olarak atıfta bulunulması önemle rica olunur. Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun'daki haklar muhfuzdur. © C.C.Aktan

ORGANİZASYONLARDA
VİZYON, MİSYON, DEĞERLER VE AHLAK BİLDİRGELERİNİN OLUŞTURULMASI İÇİN DEĞİŞİM İLKELERİ

 

ORGANİZASYONLARDA ETKİN VİZYON OLUŞTURULMASI KONUSUNDA PETERS'İN SEKİZ İLKESİ (*)

"Vizyon; vahşi ve fırtınalı bir denizde kullanılan bir pusula gibi olmalıdır. Eğer çevresindeki gelişmeleri dikkate alamaz ve uyum gösteremezse pusula gibi değerini kaybeder."

Tom Peters

 

1. Etkin vizyon insanların davranışlarını etkileyebilecek özellikte olmalıdır.

2. Etkin vizyon açık olmalı ve organizasyonda başarıyı kamçılamalıdır.

3. Etkin vizyon mükemmeli aramalıdır.

4. Etkin vizyon katı kuralları değil, fleksibiliteyi içermelidir.

5. Etkin vizyon istikrarlı olmalı ve sürekli yeniliklere açık olmalıdır.

6. Etkin vizyon önce çalışanlara yetki devretmeyi amaçlamalıdır.

7. Etkin vizyonlar geçmişi şerefle anmalı, geleceğe hazırlanmalıdır.

8. Etkin vizyon mükemmeli aramayı amaçlamalıdır.

 


ORGANİZASYONLARDA VİZYON BİLDİRİSİ OLUŞTURULMASINDA MURGATROYD/ MORGAN'IN DOKUZ İLKESİ (*)

 

1. Başarı için iddialı olma. Organizasyonun vizyon bildirisi başarıya ulaşmak için iddialı olduğunu ortaya koymalıdır.

2. Açık ve anlaşılır olma. Organizasyon vizyonu çeşitli yorumlara yol açmayacak ölçüde açık ve anlaşılır olmalıdır.

3. Hatırlanabilir olma. Organizasyon vizyonu çok uzun olmamalı ve kolayca hatırlanabilecek kelimelerden oluşmalıdır.

4. Katılımcı özellik. Organizasyon vizyonu organizasyon ile ilgili tüm kesimleri kapsayacak ifadelere yer vermeli ve özellikle çalışanların katılımını ve onlara yetki ve sorumluluk devrini içermelidir.

5. Değerlere önem verme. Organizasyon vizyonu organizasyon değerlerinin önemini ortaya koymalıdır.

6. Görsel olma. Organizasyon vizyonunda görsel olarak yer alabilecek bir şekil ya da resim olmalıdır.

7. Mobilize etme. Organizasyon vizyonu organizasyon çalışanlarını ve diğer ilgili kesimleri mobilize edecek ifadeler içermelidir.

8. Rehberlik etme. Organizasyon vizyonu organizasyon içerisindeki faaliyetlerin daha iyi yapılması için rehberlik yapacak ifadeler içermelidir.

9. Tüketici ihtiyaçları ile alakalı olma. Organizasyon vizyonunun amacı tüketicilerin faaliyet ve başarıları ile ilgili olmalıdır.


 

ORGANİZASYONLARDA AMAÇ BİLDİRİSİ (PURPOSE STATEMENT) OLUŞTURULMASINDA ALTI İLKE
(FROHMAN/PASCERALLA'NIN ALTI İLKESİ) (*)

 

1. Amaç bildirisi organizasyonun yönünü ve ulaşmak istediği nokta(ları) açık bir şekilde ifade etmelidir. Amaç bildirisi organizasyonun neyi başarmak istediğini ortaya koymalıdır.

2. Amaç bildirisi organizasyonun sahip olduğu özellikleri dikkate alarak yapacağı faaliyetleri kısa ve öz bir şekilde ortaya koymalı ve tutarlı olmalıdır.

3. Amaç bildirisi çalışanlar için özel bazı ifadeleri kapsamalıdır. "İnsana ve çalışanlara saygı" gibi ifadeler amaç bildirisinde büyük önem taşımaktadır.

4. Amaç bildirisi başarıyı amaçlayan ve simgeleyen bir özellik taşımalıdır. Amaç bildirisi başarıyı tanımlamalı ve başarının nasıl ölçüleceğini ortaya koyan ifadeler içermelidir.

5. Amaç bildirisi organizasyonun değerlerini ortaya koymalıdır. Organizasyon içerisinde nelere değer verildiğini ve ne tür davranış ve eylemlere tolerans gösterilmeyeceğini ve hangi davranış ve eylemlerin kabul edilmeyeceğini açıklamalıdır.

6. Amaç bildirisi organizasyonda heyecanı, kararlılığı ve gururu amaçlayan ifadeler içermelidir. Bir şeyi yapmak ve bundan haz duymak konusunda çalışanlara hırs ve istek verebilmelidir.

 


DEĞİŞİM YÖNETİMİ KONUSUNDA DAHA KAPSAMLI BİLGİLER İÇİN MESS TARAFINDAN YAYINLANAN DEĞİŞİM VE YENİ GLOBAL YÖNETİM KİTABINA MÜRAACAT EDİNİZ.