Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 

Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul: MESS Yayınları, 1997.

Lütfen referans bilgileri için bu kaynağa müracaat ediniz. Bilimsel etik ilkelerine uygun olarak atıfta bulunulması önemle rica olunur. Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun'daki haklar muhfuzdur. © C.C.Aktan

"YENİ"
YÖNETİM FELSEFESİ
VE
ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ

 

ESKİ VE YENİ YÖNETİM YAPISI (*)

 


POST-ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONLARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER [LEWIN/STEPHANS İLKELERİ] (*)

 

• Global yapı ve sistem

• Fleksibilite ve uyum.

• Sürekli gelişme.

• Desantralizasyon.

• Enformasyon sistemlerinin kullanımı.

• Planlama ve süreçlerin analizi.

• Çalışanlara yetki devretme ve selahiyet verme

• Sürekli işi öğrenme

• Eğitim

• Lider ve yöneticilerin çalışanlara güven duyması.

• Lider ve yöneticilerin çalışanlarla iletişimi.

• Hoşgörü.

 


ORGANİZASYONLARDA MÜŞTERİ-ODAKLI YAPININ AŞAMALARI (*)

 

 

 


 

ORGANİZASYONLARDA MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLMEDE BAŞARI İÇİN PETERS'IN DOKUZ İLKESİ (*)

1. Organizasyonda müşteriye olan eski davranış ve kuralların, tamamen değiştirilmesi amaçlanmalı.

2. Reorganizasyon yapılarak, organizasyondaki hiyerarşik yapıya son verilmeli ve tüm çalışanların müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermesi sağlanmalı.

3. Ürün ve hizmet kalitesinde gelişmenin sağlanması amaçlanmalı.

4. Elektronik bilgi iletişiminden yararlanılarak müşteriye daha süratle hizmet sağlanmalı.

5. Müşteri ile yakın ilişkilerde olan departmanlarda çalışanların eğitimi sağlanmalı.

6. Üretim-dağıtım-pazarlama-satış vb. tüm süreçlerde bütünlük ve iletişim sağlanarak müşteriye daha iyi hizmet sunulmalı.

7. Müşteri ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanması amaçlanmalı.

8. Bilgisayar paket programlarının geliştirilmesi ile hizmetlerin daha iyi ve etkin bir şekilde karşılanması sağlanmalı.

9. Toplam Müşteriye Cevap Verme (Total Consumer Responsiveness) felsefesi organizasyonda ana ilkelerden biri olmalı.

 


DEĞİŞİM YÖNETİMİ KONUSUNDA DAHA KAPSAMLI BİLGİLER İÇİN MESS TARAFINDAN YAYINLANAN DEĞİŞİM VE YENİ GLOBAL YÖNETİM KİTABINA MÜRAACAT EDİNİZ.