BÜROKRATİK YÖNETİM TEORİSİ: WEBERİZM

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

 

M. Weber

Taylor ve Fayol’un ABD’de yönetim üzerinde çalışmalar yaptığı dönemde, Almanya’da Max Weber (1864-1920) adında bir sosyolog büyük organizasyonlarda ideal yönetim ilkeleri üzerinde çalışmalar yapıyordu. Weber, “Bürokrasi” olarak adlandırılan geniş bir organizasyon yapısı için rasyonel ilkeler ortaya koymaya çalışıyordu. Weber, bürokrasi adını verdiği geniş organizasyonlarda uzmanlaşma, hiyerarşi ve kuralların önemi üzerinde duruyordu.

 

WEBERİZM: TEMEL ÖZELLİKLERİ

 

 
  • Otorite ve sorumluluğun organizasyonda açık bir şekilde belirlenmesi.

  • Görevlerin ve yapılacak işlerin önceden belirlenmesi ve planlanması.

  • Sürekli kontrol ve teftiş.

  • Organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması ve saklanması.

  • Yöneticilerin seçimle değil, atama yoluyla işbaşına getirilmesi.

  • Emir ve komuta zinciri içerisinde hiyerarşik bir organizasyon yapısı oluşturulması.

  • Organizasyon üyelerinin resmi bir sınav sistemi ile ve eğitim ve seminer çalışmalarından sonra işe kabul edilmesi.

 

 

 

 

Kaynak:

Coşkun Can Aktan, Değişim Çağında Yönetim, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2004.

Coşkun Can Aktan, Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul: MESS Yayını, 1999.