DEREGÜLASYON

 

Prof.Dr.C.Can Aktan


 

Deregülasyon, kamusal regülasyonların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir.

 

Deregülasyon, kamusal regülasyonların ekonomi üzerindeki olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamadır.

 

1980'li yıllardan itibaren devletin ekonomik ve sosyal maliyetinin daha iyi anlaşılmasından sonra deregülasyon politikası tüm dünyada yaygın bir şekilde uygulanmaya başlamıştır.

 

Deregülasyon konusunda şu makaleleri okuyabilirsiniz:

 

OECD: Yasal Kurumsal Serbestleşme ve Özelleştirme (Çeviri)

Robert Okun: Yasal Kurumsal Serbestleşmenin Yararları (Çeviri)