Globalleşmenin Politik İktisadı

Globalleşme Aktörü Olarak Çokuluslu Şirketler

Çokuluslu Şirketlerin Global Ekonomideki Yeri

Çokuluslu Şirketlerin Gücü

Çokuluslu Şirketlerin Gücü

Çokuluslu Şirketler ve Bölgeselleşme Eğilimi

Çokuluslu Şirketlerin İktisadi Etkileri

Çokuluslu Şirketlerin Sorumluluklari: ILO ve OECD Bildirgelerİ

ILO: Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi

OECD: Uluslararası Yatırımlar ve Çokuluslu İşletmeler Bildirgesi

Web Kaynaklar

Çok Uluslu Şirketler: Global Sermaye ve Global Yatırımlar

Globalleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketler (Tam Metin Makale) PDF

Çok Uluslu Şirketler kitabının tamamına ulaşmak için tıklayınız

   

© 2005, C.C.Aktan ve İstiklal Y. Vural

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan ve İstiklal Y. Vural tarafından yazılan Çokuluslu Şirketler adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.